home page
home page


fanovi u Spunku
S P U N K se nalazi u sklopu kopleksa Nacionalne i sveučilišne biblioteke (znane kao NSB) u ulici Hrvatske bratske zajednice bb.
Z A G R E B
, Croatia

Slika govori više od riječi.
fotografirano digitalcem olympus c700UZ <non-professional>)

tn_spunk1.jpg (3250 bytes) tn_spunk2.jpg (2750 bytes) tn_spunk3.jpg (3241 bytes)
Spunk noću. Ulaz.
tn_spunk4.jpg (3639 bytes) tn_spunk5.jpg (3746 bytes) tn_spunk6.jpg (4420 bytes)
Spunk inside. Simpatični gosti  i osoblje.
tn_spunk7.jpg (3350 bytes) tn_spunk8.jpg (3774 bytes)
Šank. Repertoar. članovi fan cluba